Brugerbetingelser

HeyStocks stiller en abonnementstjeneste til rådighed, som giver vores medlemmer adgang til at lede efter aktier ud fra forskellige kriterier, oprette kunstige porteføljer og aktielister, backtests, opsætte overvågning af aktier, porteføljer med videre (“HeyStocks-indhold”), som kan ses via internettet til computere og andre enheder med internetadgang (“HeyStocks-kompatible enheder”).

HeyStocks-tjenesten stilles til rådighed for dig af HeyStocks ApS, et dansk selskab med begrænset ansvar. Disse brugerbetingelser gælder for din brug af vores tjeneste. I disse brugerbetingelser henviser referencer til “HeyStocks-tjeneste”, “HeyStocks-tjenesten”, “vores tjeneste” eller “tjenesten” til den tjeneste, som HeyStocks stiller til rådighed, og som giver medlemmer mulighed for at se og bruge HeyStocks-indhold, herunder alle funktioner, webstedet og brugergrænseflader samt alt indhold og software, der er forbundet med tjenesten.

 1. Medlemskab. Dit HeyStocks-medlemskab fortsætter fra måned til måned, indtil det opsiges. For at bruge HeyStocks-tjenesten skal du have internetadgang og en HeyStocks-kompatibel enhed samt give os en aktuel, gyldig og anerkendt betalingsmåde, som du til enhver tid kan opdatere (“betalingsmåde”). Medmindre du afmelder medlemskabet inden den månedlige faktureringsdato, giver du os tilladelse til at trække betaling for den følgende måneds medlemskab via den oplyste betalingsmåde (se “Afmelding” nedenfor). Du kan se nøjagtige oplysninger om dit HeyStocks-medlemskab ved at oprette dig på vores Kundeportal.
 2. Gratis prøveperioder
  • 2.1. Dit HeyStocks-medlemskab kan starte med en gratis prøveperiode. Den gratis prøveperiode i medlemskabet varer 7 dage, medmindre andet er angivet ved tilmeldingen, og hensigten er at lade nye medlemmer og visse tidligere medlemmer prøve tjenesten.
  • 2.2. HeyStocks afgør suverænt, hvorvidt betingelserne for en gratis prøveperiode er opfyldt, og vi kan begrænse adgangen til gratis prøveperioder for at forhindre, at de misbruges. Vi forbeholder os retten til at ophæve den gratis prøveperiode og sætte din konto i bero, såfremt vi vurderer, at du ikke opfylder betingelserne. Medlemmer i husstande med et eksisterende eller nyt HeyStocks-medlemskab opfylder ikke betingelserne. Vi kan bruge oplysninger såsom enheds-id, betalingsmåde eller en konto-e-mailadresse, som bruges med et eksisterende eller nyt HeyStocks-medlemskab, med henblik på at afgøre, hvorvidt du opfylder betingelserne. Der kan være begrænsninger for kombinationer med andre tilbud.
  • 2.3. Vi trækker betaling for det månedlige medlemsgebyr ved udgangen af den gratis prøveperiode via din betalingsmåde, medmindre du afmelder medlemskabet inden udgangen af den gratis prøveperiode. Du kan se den månedlige abonnementspris og udløbsdatoen for din gratis prøveperiode ved at gå til vores Kundeportal.
 3. Fakturering
  • 3.1. Faktureringsperiode. Vi fakturerer dig for medlemsgebyret for HeyStocks-tjenesten og andre gebyrer, der er påløbet i forbindelse med din brug af tjenesten, f.eks. skatter og eventuelle transaktionsgebyrer, hver måned via din betalingsmåde på den kalenderdag, der svarer til startdatoen for betalingsmedlemskabet. I visse tilfælde kan faktureringsdatoen ændre sig, f.eks. hvis en betaling ikke er blevet gennemført, eller hvis betalingsmedlemskabet begyndte på en dato, som ikke findes i en given måned.
  • 3.2. Betalingsmåder. Du kan ændre din betalingsmåde ved at gå til vores Kundeportal. Hvis en betaling ikke kan gennemføres, på grund af kortudløb, utilstrækkelige midler eller andet, og du ikke redigerer din betalingsmåde eller afmelder din konto, kan vi suspendere din adgang til tjenesten, indtil vi har en gyldig betalingsmåde. Når du opdaterer din betalingsmåde, giver du os tilladelse til at fortsætte med at fakturere den opdaterede betalingsmåde, og du hæfter for ikke-betalte beløb. Dette kan medføre, at dine faktureringsdatoer ændres. For nogle betalingsmåder kan udstederen af betalingsmåden afkræve dig et gebyr for udenlandske transaktioner eller andre gebyrer i forbindelse med behandlingen af betalingsmåden. Lokale skatter kan variere afhængigt af den anvendte betalingsmåde. Henvend dig til udstederen af betalingsmåden for yderligere information.
  • 3.3. Afmelding. Du kan afmelde dit HeyStocks-medlemskab når som helst. Du vil fortsat have adgang til HeyStocks-tjenesten frem til udgangen af den månedlige faktureringsperiode. I det omfang, at det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil betalinger ikke blive refunderet, og vi yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte medlemsmåneder. For at afmelde medlemskabet skal du gå til vores Kundeportal og følge afmeldingsinstruktionerne. Hvis du afmelder medlemskabet, lukkes din konto automatisk ved udgangen af den indeværende faktureringsperiode. Hvis du tilmeldte dig HeyStocks ved at bruge en konto hos en tredjepart som betalingsmåde og ønsker at afmelde HeyStocks-medlemskabet, skal du muligvis gøre det gennem tredjeparten, f.eks. ved at gå til din konto hos tredjeparten og slå automatisk fornyelse fra eller afmelde HeyStocks-tjenesten gennem tredjeparten. Du vil muligvis også kunne finde faktureringsoplysninger om dit HeyStocks-medlemskab ved at gå ind på din konto hos den pågældende tredjepart.
  • 3.4. Pris- og abonnementsændringer. Vi kan fra tid til anden ændre vores abonnementer og prisen på dem. Dog vil prisændringer eller abonnementsændringer tidligst gælde for dig 30 dage efter, du har fået besked.
 4. HeyStocks-tjeneste
  • 4.1. HeyStocks-tjenesten og indhold, der tilgås gennem tjenesten, er kun til din personlige, ikke-kommercielle brug. Så længe du har et HeyStocks-medlemskab, tildeler vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at tilgå HeyStocks-tjenesten og se HeyStocks-indhold. Bortset fra den ovennævnte begrænsede licens overdrages du ingen rettigheder, adkomster eller andele. Du accepterer, at du ikke må bruge tjenesten til offentlige fremvisninger.
  • 4.2. HeyStocks foretager jævnligt ændringer i tjenesten. Derudover tester vi løbende forskellige aspekter af vores tjeneste, herunder vores websted, brugergrænseflader, kampagner og tilgængeligheden af HeyStocks-indhold.
  • 4.3. HeyStocks er ikke ansvarlig for rigtigheden af oplysninger om priser, da de er formidlet gennem en tredjepart.
  • 4.4. HeyStocks yder ikke investeringsrådgivning af nogen art, og er ikke ansvarlig for skader eller tab, forårsaget af brug af HeyStocks.com, købs-og salgs signaler osv.
  • 4.5. HeyStocks har ophavsret på alle nyheder, analyser, udskrifter og datafiler, der indeholder dette. Det er ikke tilladt at gengive eller sælge dem, medmindre der foreligger en skriftlig aftale fra HeyStocks.
  • 4.6. Du accepterer at bruge HeyStocks-tjenesten, herunder alle funktioner forbundet dermed, i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og bekendtgørelser eller andre restriktioner om brug af tjenesten eller indholdet deri. Du accepterer, at du ikke må arkivere, gengive, distribuere, modificere, fremvise, udføre, offentliggøre, licensere, fremstille afledte værker af, sælge eller bruge (bortset fra, hvis det udtrykkeligt er tilladt i disse brugerbetingelser) indhold og information indeholdt i eller indhentet fra eller gennem HeyStocks-tjenesten. Du accepterer også, at du ikke må: omgå, fjerne, ændre, deaktivere, forringe, eller hindre indholdssikringerne i HeyStocks-tjenesten; skaffe dig adgang til HeyStocks-tjenesten ved hjælp af en robot, spider, scraper eller et andet automatisk middel; dekompilere, foretage reverse engineering eller disassemblering af software eller andre produkter eller processer, der er tilgængelige gennem HeyStocks-tjenesten; indsætte kode, produkter eller manipulere indholdet i HeyStocks-tjenesten på nogen måde; eller benytte dig af datamining, dataindsamling eller dataudtræk. Derudover accepterer du, at du ikke må uploade, opslå, e-maile eller på anden måde sende eller overføre materiale, der er beregnet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr tilknyttet HeyStocks-tjenesten, herunder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer. Vi kan stoppe eller begrænse din brug af vores tjeneste, hvis du overtræder disse brugerbetingelser eller er involveret i ulovlig eller svigagtig brug af tjenesten.
  • 4.7. HeyStocks aktiekurser kan variere fra enhed til enhed og kan påvirkes af flere faktorer, såsom hvor du er, den tilgængelige båndbredde gennem og/eller hastigheden på din internetforbindelse. Du er selv ansvarlig for alle gebyrer for internetadgang. Henvend dig til din internetudbyder for information om eventuelle datagebyrer. Den tid, det tager for HeyStocks-indholdet at starte, vil variere afhængigt af en række faktorer, såsom hvor du er, aktuel tilgængelig båndbredde, det valgte indhold og konfigurationen på din HeyStocks-kompatible enhed.
  • 4.8. HeyStocks-softwaren er udviklet af, eller til, HeyStocks og er beregnet til at muliggøre visning af HeyStocks-indhold via HeyStocks-kompatible enheder. HeyStocks-softwaren kan variere alt efter enhed og medie, og funktionaliteten kan også være forskellige fra enhed til enhed. Du anerkender, at brug af tjenesten muligvis kræver tredjepartssoftware, som er underlagt tredjepartslicenser. Du accepterer, at du automatisk kan modtage opdaterede versioner af HeyStocks-softwaren og relateret tredjepartssoftware.
 5. Adgangskoder og kontoadgang. Det medlem, der oprettede HeyStocks-kontoen, og hvis betalingsmåde bliver debiteret (“kontoejer”), har adgang til og kontrol over HeyStocks-kontoen og de HeyStocks-kompatible enheder, der bruges til at tilgå vores tjeneste. For at bevare kontrollen med kontoen og undgå, at andre opnår adgang til den (hvilket kan omfatte oplysninger om historik på kontoen), bør kontoejeren bevare kontrollen med de HeyStocks-kompatible enheder, der bruges til at tilgå tjenesten og ikke afsløre adgangskoden eller detaljer om betalingsmåden, som er tilknyttet kontoen, over for andre. Du er ansvarlig for at opdatere og sørge for nøjagtigheden af de oplysninger, du giver til os om din konto. Vi kan opsige din konto eller sætte din konto i bero for at beskytte dig, HeyStocks eller vores partnere mod identitetstyveri eller anden svigagtig aktivitet.
 6. Diverse
  • 6.1. Gældende lov. Disse brugerbetingelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk ret. Disse betingelser vil ikke begrænse eventuelle forbrugerrettigheder, du måtte have i henhold til ufravigelige love i dit bopælsland.
  • 6.2. Uopfordret materiale. HeyStocks accepterer ikke uopfordret materiale eller ideer til HeyStocks-indhold og er ikke ansvarlig for ligheden mellem noget af dets indhold i nogen medier og materiale eller ideer indsendt til HeyStocks.
  • 6.3. Kundesupport. Gå til HeyStocks’ Hjælpe-center på vores for mere information om vores tjeneste og funktionerne i den, eller hvis du har brug for hjælp med din konto. I visse tilfælde kan Kundeservice bedst hjælpe dig ved at bruge et fjernadgangsværktøj, som giver os fuld adgang til din computer. Hvis du ikke ønsker at give os denne adgang, skal du ikke tillade support gennem fjernadgangsværktøjet. I så tilfælde vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig på anden måde. I tilfælde af konflikt mellem disse brugerbetingelser og information fra Kundesupport eller andre dele af vores websted, gælder disse brugerbetingelser.
  • 6.4. Gyldighed. Hvis nogen bestemmelse eller bestemmelser i disse Brugerbetingelser findes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed.
  • 6.5. Ændringer i brugerbetingelserne. HeyStocks kan, fra tid til anden, ændre disse brugerbetingelser. Vi giver dig besked mindst 30 dage før, de nye brugerbetingelser gælder for dig.
  • 6.6. Elektronisk kommunikation. Vi sender dig information om din konto (f.eks. betalingsgodkendelser, fakturaer, ændret adgangskode eller betalingsmåde, bekræftelsesbeskeder, meddelelser) udelukkende i elektronisk form, f.eks. via e-mails til den e-mailadresse, du oplyser ved tilmelding.

Senest opdateret: 7. juni 2017